šolsko leto 2019-2020

 

šolsko leto 2018-2019

 

 

 

 

šolsko leto 2017-2018

 

šolsko leto 2016-2017

 

 

šolsko leto 2015-2016

šolsko leto 2014-2015

Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Vodmat

šolsko leto 2013-2014

Povezava na spletno stran Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

šolsko leto 2012-2013

Povezava na spletno stran Zveze aktivov svetov staršev Slovenije