DOKUMENTI  IN   OBRAZCI

 

 

- Opravičilo (obrazec)

- Vloga za vključitev v jutranje varstvo (obrazec)

 

 

 

- vzgojni načrt, pravila šolskega reda in hišni red

 

 

 
 

 - Zakon o šolski prehrani

- Pravila šolske prehrane Osnovne šole Vodmat

- Izjava o plačevanju stroškov na eni položnici